Buurtpreventieteams

Effectievere en veiligere inzet van buurtpreventieteams.

Iedereen heeft het in zich. Het vermogen om ‘jagers’ te signaleren. Jagers in de vorm van mensen die iemand willen bestelen, of erger: die een aanslag willen plegen. Helaas is dat vermogen meestal slechts latent aanwezig en doen we er niets mee. Om het weer te laten werken dient het wakker geschud te worden. En dat kan door training. Een methode die hier meer dan tien jaar geleden voor ontwikkeld is, is Search Detect React®.

SDR® is een beproefde methode om burgers weerbaarder te maken en veilig te laten optreden tegen overlast.

Via de WhatsApp-buurtpreventiegroep komt een melding binnen over jongeren die vernielingen aanrichten. Voor de gemiddelde burger is het een dilemma. Bellen we 112 en wachten we op de politie of gaan we naar buiten om er iets van zeggen? Beide opties hebben voor- en nadelen. Is het wel veilig om je ermee te bemoeien en als je dat doet, wat mag dan wel en wat mag niet?

De buurtpreventietraining van SDR is erop gericht de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, ongeacht hun leeftijd of fysieke gesteldheid. Deze worden dankzij de training beter in staat om gemeente en politie effectief en legitiem te ondersteunen bij de handhaving van de openbare orde. Dat de training effect heeft is wetenschappelijk vastgesteld tijdens onderzoek (download het rapport op de website) onder vrijwilligers van Buurtpreventie Breda. Die passen de theorie al enige tijd met veel succes toe in de praktijk.

Absolute voorwaarde
Tijdens de buurtpreventietraining van SDR wordt de deelnemers een handelingsperspectief bijgebracht dat hen in staat stelt effectief op te treden tegen overlast en criminaliteit. Dit handelingsperspectief is een absolute voorwaarde voor zelfredzaamheid. Burgers weten hierdoor wat zij wel en niet mogen en wanneer zij incidenten aan professionele hulpdiensten moeten overlaten. Belangrijk is ook dat zij leren situaties juist in te schatten door te profileren op basis van gedrag. Gedrag dat in de juiste context geplaatst een nauwkeurige indicatie geeft van het dreigingsniveau. Dit bevordert adequaat optreden en voorkomt dat burgers onverantwoorde risico’s nemen of hun beperkte bevoegdheden te buiten gaan.

Buurtpreventie 1, Een effectiviteitsstudie naar het bevorderen van zelfredzaamheid bij burgers

In deze studie (N=26) wordt onderzocht wat het effect is van de SDR training voor buurtpreventie op de zelfredzaamheid van burgers. Middels een pre-experiment wordt aangetoond dat de deelnemers na het volgen van de training hoger op zelfredzaamheid scoren dan op de voormeting. Burgers beschikken over een beter handelingsperspectief en verwachten ook effectiever te kunnen handelen in afwijkende situaties. Hiermee biedt de SDR Academy een oplossing voor de stijgende vraag naar gedegen en veilige buurtpreventie in Nederland.

Buurtpreventie 2, Een vervolgstudie naar het bevorderen van zelfredzaamheid bij burgers

In deze studie (N=16) wordt onderzocht wat het effect is van de SDR buurpreventietraining op de zelfredzaamheid van burgers. Middels een pre-experiment wordt aangetoond dat de deelnemers over meer zelfredzaamheid beschikken na het volgen van de SDR Academy training. Hiermee biedt SDR Academy een oplossing aan voor de stijgende vraag naar gedegen en veilige buurtpreventie in Nederland.