Over SDR® Academy

Wat is SDR®?

SDR® is een uniek, bewezen en erkend concept van "human engineering" als het gaat om detectie van afwijkend gedrag van mensen in een vroegtijdig stadium in de juiste context. Onder dit concept/product ligt een krachtige visie. Namelijk dat mensen de enige tool zijn die "kwaadaardige intenties" op een juiste manier kunnen interpreteren en anticiperen.

SDR® is een antwoord op de lacune die bestaat tussen een delict, aanslag of voorbereidingshandelingen en alles wat daaraan vooraf gaat. Het beleidsinstrument voorkomt etnisch profileren. De methodiek biedt zowel professionals als burgers hun handelingsperspectief te vergroten.

Gevestigd in het The Hague Security Delta – Europa’s grootste veiligheidscluster – SDR® Academy levert maatwerk en traint uw personeel om:

Search

Het proactief zoeken naar afwijkend gedrag in een vroegtijdig stadium context gerelateerd.

Detect

Het vaststellen van een normale situatie, om daarna afwijkend gedrag te kunnen detecteren.

React

De laatste stap is het reageren op het afwijkend gedrag door het volgen van de regels en protocollen die gelden binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent en de wet.

Over Ran Cohen

Ran Cohen heeft internationaal veel kennis en ervaring verworven op het gebied van (publieke) veiligheid. Hij heeft in meer dan 30 landen op hoog niveau voor verschillende bedrijven en overheden gewerkt. Sinds 2007 is hij actief in Nederland.

Zijn carrière is gestart binnen het leger, de politie en de Israelische Veiligheidsautoriteit.

Ran geeft advies aan verschillende organisaties en instanties over de hele wereld. Zo geeft hij onder andere lezingen over beleidsvorming op het gebied van veiligheid binnen gemeenten en overheden. Ook geeft hij advies over beveiligingsmaatregelen aan ziekenhuizen, bewaking op vliegvelden en dataprotectie voor grote multinationals. Hij biedt proactieve maatregelen met als doel het voorkomen van acties van criminele of terroristische aard.

Ran Cohen is founder van de SDR® methode. Deze methode staat voor Search, Detect, React en stelt gebruikers in staat om afwijkend gedrag op te sporen en te reageren, voordat dit ontaardt in een schadelijke actie. Aandacht voor details en snel kunnen beoordelen of we te maken hebben met een bedreiging; het is een proces dat zich in een fractie van seconden afspeelt. Onderscheid kunnen maken tussen een vreemde situatie en een serieuze bedreiging en snel kunnen reageren om zo het incident te voorkomen. Samen zorgen deze factoren voor het voorkomen van ongewenste activiteiten.

Ons team

SDR hecht groot belang aan de kwaliteit van haar werk in het algemeen en trainingen in het bijzonder. Een aantal SDR®-trainers zijn opgeleid en gecertificeerd in Israël. Trainingen worden altijd op maat ontwikkeld en implementatieprojecten worden zorgvuldig en in afstemming met u als opdrachtgever voorbereid en uitgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat er trainingen aangeboden worden waarbij vakspecifieke kennis nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van hulpverlening of nazorg. In dat geval werkt SDR samen met vakbekwame trainers. Deze trainingen worden voorbereid en begeleid door een SDR®-trainer in samenwerking met die gespecialiseerde trainer.

SDR®-trajecten zijn opgebouwd uit verschillende modules die samen voor duurzame resultaten zorgen. Wij zijn trots op ons SDR® team dat bestaat uit mensen met een grote diversiteit aan expertise.

Het vaste team van trainers dat uw project gaat leiden wordt samengesteld op basis van uw vraag en doelstelling en de expertise die onze trainers bezitten. Ook hierin levert de SDR® Academy maatwerk. Het team trainers dat uw deelnemers tijdens het trainingsprogramma begeleidt zal gedurende het project niet wijzigen. Dit betekent in de praktijk dat zij betrokken zijn bij: intake, inspraak in ontwikkeling van het programma, training en evaluatie.

Trainers en deelnemers hebben hierdoor het voordeel dat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Uit ervaring blijkt dat dit een factor is die leidt tot een beter eindresultaat van het trainingsprogramma.

Ran Cohen

Founder and President

SDR on Facebook SDR on Twitter SDR on Linkedin

Boaz Benjamin Braaksma

Assistant trainer

SDR on Twitter

Roselle Jansen

Assistant trainer

SDR on Twitter

Trijnie Vlietstra

Senior Consultant

SDR on Twitter