+31 85 902 59 35 office@sdr.co.nl
Selecteer een pagina
Diensten

Wanneer volg je een SDR® Behaviour Profiling training?

De SDR® Behaviour Profiling trainingen worden ingezet in de strijd tegen geweld en intimidatie. De methode bevordert handelen naar gedrag en niet naar etniciteit. Door de proactieve benadering biedt de training een handelingsperspectief bij poging tot diefstal, overlast door hangjongeren, ondermijning, radicalisering en het voorkomen van aanslagen. Deze onderwerpen vragen om kennis en vaardigheden. SDR® Academy heeft hiertoe diverse trainingen ontwikkeld. Alle SDR® Behaviour Profiling trainingen worden met maatwerk geleverd.

Wat mag je verwachten na het volgen van een SDR® Behaviour Profiling training?

 

  • Deelnemers leren hoe ze objectief een situatie kunnen beoordelen en rapporteren.
  • Deelnemers begrijpen het belang van de context om afwijkend gedrag te herkennen.
  • Deelnemers zijn in staat om vroegtijdig afwijkend gedrag te signaleren.
  • Deelnemers leren proactief te reageren, met als doel agressief gedrag en delicten te voorkomen.
  • Deelnemers zijn zich bewust van de impact van hun handelen.
  • Deelnemers zijn gemotiveerd om bij te dragen aan de veiligheid in de eigen omgeving.
  • Het delen van informatie wordt efficient, uniform en onopvallend.
  • De deelnemers zijn zich bewust dat zij handelen naar afwijkend gedrag en niet naar etniciteit.
Z

Trainingen

SDR®️ is een concept van ‘human engineering’ als het gaat om detectie van afwijkend gedrag van mensen in een vroegtijdig stadium.
Tijdens de trainingen krijg je inzicht in hoe je objectief en vroegtijdig afwijkend gedrag signaleert. Hierbij wordt ingegaan op het belang van de context om afwijkend gedrag te herkennen. De methode leert je te handelen naar afwijkend gedrag en niet naar etniciteit of andere vooroordelen.

SDR® Academy levert trainingen met maatwerk. De trainingen richten zich op actuele veiligheidsvraagstukken binnen de Nederlandse maatschappij. 

SDR® Behaviour Profiling training

Deze 3-daagse SDR® Behaviour Profiling training heeft tot doel het vakmanschap te verbreden met hedendaagse kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt het handelingsperspectief vergroot. We leggen de theoretische kennis en praktijkvaardigheden van de SDR® methode uit. De nadruk ligt op het behandelen van praktijkervaring binnen de eigen werkomgeving waarin de aspecten waarnemen, beoordelen, reageren en rapporteren worden geoefend.

Op de tweede dag tijdens de praktijkoefeningen worden er acteurs ingezet. Er is ruimte om de verdieping op te zoeken en de deelnemers persoonlijke aandacht te geven. De training kenmerkt zich door verdieping, goede balans tussen theorie en praktijk en een goede mogelijkheid tot differentiatie.

‘Coaching on the job’ (derde dag) Na enkele weken, komt de trainer de deelnemers bezoeken in hun eigen werkgebied. Na een korte evaluatie van de tussenliggende weken zal de trainer meelopen met de medewerker gedurende zijn/haar werkzaamheden. ‘Coaching on the job’ wordt ingezet als een krachtig instrument dat zorgt voor borging van de geleerde methodiek.

Eéndaagse SDR® Behaviour Profiling training

Deze ééndaagse SDR® Behaviour Profiling training heeft tot doel het vakmanschap te verbreden met hedendaagse kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt het handelingsperspectief vergroot. We leggen de theoretische kennis en praktijkvaardigheden van de SDR® methode uit. De nadruk ligt op het behandelen van praktijkervaring binnen de eigen werkomgeving waarin de aspecten waarnemen, beoordelen, reageren en rapporteren worden geoefend. De ééndaagse training kenmerkt zich door een minder diepgaande behandeling van de lesstof. Theorie en praktijk op één dag.

 

SDR® Behaviour Profiling Ondermijning

Bij de SDR® Behaviour Profiling Ondermijning ligt de nadruk op het herkennen van veranderingen bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in buitengebieden. Denk aan criminele activiteiten met betrekking tot wiettelen maar ook aan de herkenning van illegale prostitutie. De training richt zich op de communicatie tussen de handhaver van de wet en de overtreder van de wet en biedt handvatten om escalatie van moeilijke, soms emotionele situaties te voorkomen.

SDR® Behaviour Profiling Mastertraining

Dit is een persoonlijke 1-op-1 coaching die alleen gegeven wordt door een gespecialiseerde senior trainer of de CEO Ran Cohen als aanvulling op de SDR® Behaviour Profiling training. Het betreft maatwerk dat volledig gericht is op het vergroten van de handelingsvaardigheid gedurende gevoelige of risicovolle situaties. 

SDR® Behaviour Profiling Masterclass

Tijdens de masterclass wordt kennisgemaakt met de filosofie van SDR® en de waarde die het gebruik van de SDR® methode toevoegt. Deze masterclass wordt vaker aangeboden aan bedrijven als onderdeel van een teambuildingsdag.  De masterclass wordt ook gegeven aan hogescholen voor studenten die kampen met angst voor onveilige situaties in en buiten hun school. Onveiligheid wordt met name beleefd tijdens en na het uitgaan, maar ook online pesten valt in de categorie.  

SDR® Behaviour Profiling CCTV training

SDR® heeft dit maatwerkprogramma ontwikkeld voor medewerkers die zich bezighouden met cameratoezicht.
Door veel visualisatie en interactie krijgen medewerkers een duidelijk beeld van wat er van hun verwacht wordt en hoe ze zich hierin verder kunnen bekwamen. Ze worden gestimuleerd om inzichten met elkaar te delen en om te gaan met langdurige statische situaties. Er wordt getraind op lichaamstaal en aandachtscontrole tijdens observaties. 

SDR® Behaviour Profiling Buurtpreventie

Dit is een op maat gemaakt programma voor burgers die op vrijwillige basis de reële veiligheid en de beleving daarvan in hun eigen werk- en leefomgeving willen optimaliseren. Met goede voorbereiding van inwoners wordt het handelingsperspectief en de zelfredzaamheid vergroot. Hierdoor creëert men naast reële veiligheid, ook een sterkere beleving van deze veiligheid.

 

SDR® Behaviour Profiling Straatcoaches

Bij deze training worden inzichten in lichaamstaal verbonden met een aantal kernelementen van het ontwapenend communiceren. Er wordt aandacht geschonken aan de risico’s van etnisch profileren en er wordt een concrete duidelijke werkwijze aangereikt waarmee dit risico voorkomen kan worden. Dit gebeurt aan de hand van de SDR-gesprekstechniek.

De deelnemer wordt gestimuleerd om informatie te verkrijgen uit lichaamstaal en hier pro-actief op te anticiperen met lichaamstaal. Dit impliceert de mogelijkheid om met meer gevoel van regie over een situatie veiliger te werken zonder de ongewenste signalen van defensief gedrag te vertonen.

SDR® Behaviour Profiling Workshops

De kracht van de workshop ligt in de spontaniteit en de aantoonbare meerwaarde van het zelfvertrouwen in de communicatie die de SDR®-methode met zich mee brengt. Gedurende de sessie zal men kennismaken met de context van SDR® op gevoelsniveau.

Er worden een aantal zaken uiteengezet die eenvoudig verklaren hoe SDR® als doordacht concept in staat is om complexe zaken hanteerbaar te maken voor eenieder die zich interesseert in veiligheid en effectief communiceren.

SDR® Behaviour Profiling Webinars

De SDR® Webinars zijn een kennismaking met de SDR® Academy Behaviour Profiling methode. De filosofie van de methode wordt uitgelegd en hoe deze op een innovatieve manier in te zetten. Aan de hand van actuele maatschappelijke situatievoorbeelden waarbij het handhaven van de openbare orde en veiligheid centraal staat, wordt de toepasbaarheid hiervan binnen de verschillende domeinen uitgelegd.

SDR® Behaviour Profiling Training e-learning

De e-learning is een introductie van de Behaviour Profiling training. Deze kan als los product worden afgenomen, maar wordt ook als voorbereiding op de training toegepast. 

SDR® Behaviour Profiling Communicatie skills

Deze training is uitsluitend op speciaal verzoek.

Langs een stappenplan worden handvatten aangereikt voor een effectieve communicatie die past bij jou als uniek persoon. De fundamenten voor een verhoogde mentale weerbaarheid worden inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kun je effectiever (non)verbaal communiceren.

Benieuwd wat de SDR®-methode nu precies inhoudt? Vind je het detecteren van afwijkend gedrag interessant, maar weet je niet zeker of een training/workshop iets voor jou of jouw bedrijf is?

Wij kunnen een inspirerende masterclass voor je verzorgen of een sessie tijdens een teambuildingsdag op een locatie naar keuze.

SDR

Gemeenten

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met problematiek omtrent gedrag op straat en handhaving. Ook in deze tijd waarbij het COVID-19 virus een rol speelt wordt veel verwacht van de weerbaarheid van bijvoorbeeld BOA’s. De unieke SDR® trainingen hebben reeds vele BOA's ondersteund bij het uitvoeren van de handhavingstaken.  

Contact opnemen

SDR

Buurtpreventieteams

Binnen vele gemeenten zijn initiatieven genomen ten behoeve van veiligheid en leefbaarheid binnen de woonwijken. SDR® leert je hoe je afwijkend gedrag kunt herkennen. Met deze kennis ben je in staat verschil te maken tussen serieuze onregelmatigheden en afwijkingen die geen potentieel risico met zich mee brengen. Alleen serieuze meldingen worden dan doorgezet.

Contact opnemen

SDR

Retail & Horeca

Naast de beveiliging die ondernemers zelf inzetten, leert SDR® uw medewerkers hoe je afwijkende signalen die tot agressie en horecaoverlast leiden, herkent en hoe je hier proactief op kunt reageren. Ook levert SDR® modules waarbij geleerd wordt hoe je camerabeeld interpreteert. Deze methode zorgt voor een veiligere omgeving voor zowel uw klanten als voor uw medewerkers.  

Contact opnemen

SDR

Politie

De laatste tijd ondervinden steeds meer agenten werkdruk door bijvoorbeeld onderbezetting, verhoogde agressie binnen de maatschappij en ondermijning. De SDR® training heeft tot doel het vakmanschap van de deelnemers te verbreden met hedendaagse kennis en vaardigheden, waardoor het handelsperspectief vergroot wordt.  

Contact opnemen

SDR

Gezondheidszorg

De weg naar het nieuwe normaal kent uitdagingen. Hierbij kan je denken aan gedragsproblematiek en verwarring omtrent nieuwe maatregelen. De SDR® training leert je situaties objectief te beoordelen en op efficiënte wijze te communiceren. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de veiligheid in de eigen omgeving.  

Contact opnemen

SDR

Openbaar vervoer

Iedereen wil zich veilig voelen in bus, metro, trein of tram, maar dit is helaas niet vanzelfsprekend. Stations zijn door de drukte, voor mensen met kwaadaardige bedoelingen, aantrekkelijke locaties. SDR® heeft met haar training bewezen dat vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag zelfs een aanslag kan voorkomen. 

Contact opnemen