+31 85 902 59 35 office@sdr.co.nl
Selecteer een pagina

DE URBAN HUNTER EN DE BAR OF NORMALITY®

In iedere omgeving bestaat een standaard set van normen waarop we ons gedrag baseren. Bepaalde vormen van gedrag lijken niet op zijn plaats in bepaalde omgevingen en kunnen er toe leiden dat we stoppen om nog eens goed te kijken wat we zien. Search Detect React® SDR training is er op gericht om het bewustzijn van mensen te vergroten om deze potentiële afwijkingen te herkennen en om ons vermogen om er op te reageren te verbeteren.

Urban Hunter Energy

De Urban Hunter™ kenmerkt iemand die op zoek is naar iets. Wanneer een persoon deel uitmaakt van een plan, ongeacht het doel, zijn ze constant op zoek naar het volgende actiepunt en vertonen ze het gedrag van een jager die op de loer ligt. Het is deze zoektocht, de jacht, het zoeken naar iets, dat de Urban Hunter onderscheidt van de rest van de menigte. Alle mensen die op zoek zijn naar iets of iemand –of ze nu op zoek zijn naar een vriend, hun vervoersmiddel naar werk, of hun volgende slachtoffer- zullen dezelfde primaire mentale-, fysiologische- en gedragsindicatoren vertonen. Deze indicatoren noemen we de Urban Hunter Energy. In een treinstation bijvoorbeeld, zal de Urban Hunter Energy daarom een docent die op zoek is naar de laatste leerling in de groep onthullen, of een zakkenroller die op zoek is naar een volgend slachtoffer, een mogelijke terrorist die een locatie verkent voor een toekomstige aanslag en een undercover politieagent die de omgeving verkent, omdat ze allemaal Urban Hunters zijn die op zoek zijn naar iets. SDR getrainde medewerkers weten hoe ze de leraar en de undercover agent moeten negeren, terwijl ze de toekomstig zakkenroller en terrorist als Urban Hunters die op zoek zijn naar iets met slechte bedoelingen weten te identificeren, nog voordat er een misdrijf is gepleegd. SDR geeft cursisten de macht van preventie door hen te voorzien van de capaciteiten om Urban Hunters te identificeren en van autokritiek middelen zoals de Artificial Gut Feeling® en de Bar of Normality® om te bepalen of een Urban Hunter potentiële illegale bedoelingen heeft. De SDR autokritiek mechanismes zorgen er voor dat medewerkers tot een beslissing komen door een op kennis gebaseerde beoordeling van relevante situationele factoren, in plaats van door etnische profilering of andere werkwijzen gebaseerd op vooroordelen.

SDR stelt medewerkers in staat om in plaats van verdachten, gedragsindicatoren te identificeren, die zijn gebaseerd op de Bar of Normality®. De Bar of Normality® is een vaste definitie van het routinegedrag binnen een bepaald gebied dat, naast andere factoren, rekening houdt met lokale culturele normen, belangrijke indicatoren, het doel van de locatie en plaatselijke wetten en regelgeving. De Bar of Normality® wordt specifiek aangepast aan iedere omgeving en is onderhevig aan veranderingen door fluctuerende factoren zoals de tijd van de dag, vakanties, georganiseerde activiteiten, de actualiteit enz. De Bar of Normality® is een operationele maatstaf waaraan het gedrag en de acties van mensen kan worden gemeten en vergelen, zodat afwijkingen snel kunnen worden vastgesteld.

Het zoeken naar de Urban Hunter Energy verscherpt het bewustzijn van de omgeving door het verbreden van de reikwijdte en het verfijnen van de visie op afwijkend gedrag, waardoor de effectiviteit en relevantie voor het handhaven van de orde en veiligheid in een lokale omgeving wordt verhoogd. De zoektocht naar de Urban Hunter verruimt de visie door alle cursisten te trainen om door een brede lens en zonder vooroordelen naar hun omgeving te kijken en open te staan voor alle soorten criminaliteit die door een persoon kan worden gepleegd. Bovendien verfijnt het hun kijk op afwijkend gedrag dusdanig dat deze nu is afgesteld op de specifieke omgeving door de definitie van afwijkend gedrag aan te passen aan de plaats, tijd en situationele factoren. Daarom stelt het zoeken naar de Urban Hunter met de unieke SDR autokritiek middelen medewerkers in staat om hun omgeving te zien vanuit een standpunt dat relevant is voor het veilig houden van de omgeving en het handhaven van de openbare orde op iedere locatie. Veiligere gemeenschappen zorgen voor veiligere regio’s, wat neerkomt op veiligere provincies, veiliger landen, en een veiliger samenleving in het algemeen

Gerelateerde berichten

TEGENGAAN VAN ETNISCH PROFILEREN

TEGENGAAN VAN ETNISCH PROFILEREN

SDR gaat etnisch profileren tegen In 2003 is de Transportation Administration Agency (TSA) begonnen met het operationeel testen van het Screening Passengers by Observation programma (SPOT) dat gebruikmaakt van gedragstechnieken om vliegtuigpassagiers te screenen....

Lees meer
ZOEKEN NAAR AFWIJKINGEN IN PLAATS VAN VERDACHTEN

ZOEKEN NAAR AFWIJKINGEN IN PLAATS VAN VERDACHTEN

Naarmate technologie zich ontwikkelt is het noodzakelijk dat de menselijke vaardigheden en capaciteiten om situaties in te kunnen schatten niet overboord gegooid worden. Integendeel, een verhoogd bewustzijn van omgevingen moet het belangrijkste onderdeel van publieke...

Lees meer