+31 85 902 59 35 office@sdr.co.nl
Selecteer een pagina

ZOEKEN NAAR AFWIJKINGEN IN PLAATS VAN VERDACHTEN

Naarmate technologie zich ontwikkelt is het noodzakelijk dat de menselijke vaardigheden en capaciteiten om situaties in te kunnen schatten niet overboord gegooid worden. Integendeel, een verhoogd bewustzijn van omgevingen moet het belangrijkste onderdeel van publieke veiligheid zijn. Om de meest effectieve en progressieve methode van omgevingsbewustzijn te omarmen, moeten veiligheidsmedewerkers op de werkvloer en achter de schermen stoppen met het zoeken naar verdachten en op zoek gaan naar afwijkingen. Zoeken naar afwijkingen is proactieve beveiliging, in plaats van reactief.

Zoeken naar afwijkend gedrag verwijdert sociale oogkleppen en stelt veiligheidsmedewerkers in staat om zich te focussen op het detecteren van potentieel gevaar en afwijkende bedoelingen, in plaats van het afgaan op vooroordelen over hoe een verdachte er uit ziet. Veiligheidsmedewerkers moeten op zoek gaan naar diegenen die gestopt moeten worden, in plaats van het stoppen van mogelijke verdachten om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Het vaststellen van een definitie voor lokaal normaal gedrag creëert overeenstemming tussen collega’s, wat teamcohesie bevordert en er voor zorgt dat er wordt gewerkt met dezelfde parameters. Deze verbeterde samenwerking bevordert de prestaties en biedt effectievere veiligheid voor het publiek. Verhoogd bewustzijn zorgt voor betere efficiëntie van technologie en biedt de meest veilige oplossing door mensen altijd voorbereid te laten zijn met de middelen en capaciteiten om proactief te zijn. De overgang van zoeken naar afwijkingen in plaats van naar verdachten verhoogt de effectiviteit van veiligheidsmethodes en biedt de onmisbare toegevoegde waarde van het herstellen van vertrouwen tussen de samenleving en wetshandhaving door het tegengaan van etnisch profileren.

Gedragsprofilering gaat etnisch profileren tegen.

Zoeken naar afwijkingen betekent zoeken naar indicatoren in plaats van incidenten. Er bestaat ruimte tussen normaal en verdacht gedrag dat wordt opgevuld door het afwijkende gedrag van een persoon dat een indicatie kan zijn van slechte intenties. Deze ruimte wordt gezien als afwijkend. Normaal wordt lokaal gedefinieerd door het opnemen van perspectieven van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de publieke veiligheid in een bepaalde omgeving. De lokale cultuur, gebruiken en wetten moeten hierin worden meegenomen, evenals het doel van de locatie. De definitie van normaal kan veranderen aan de hand van bepaalde gebeurtenissen die plaatsvinden, veranderingen tussen week- en weekendactiviteiten en door de actualiteit.

Zoeken naar afwijkingen in plaats van verdachten vereist dat medewerkers hun vooroordelen over het beeld van een verdachte negeren. Zodra medewerkers zoeken voor een crimineel, terrorist of overvaller, zal de omvang van de detectiecapaciteit van iedere persoon afnemen tot het eigen vooroordeel en zullen belangrijke indicatoren worden genegeerd. Er is geen vaste omschrijving van een tegenstander, maar iedereen met slechte intenties, ongeacht het doel, zal tekens van afwijkend gedrag vertonen. Deze afwijkingen kunnen worden opgespoord door het vaststellen van een lokale definitie van normaal gedrag. Deze definitie van normaal dient als lokale maatstaf om lokaal gedrag mee te meten. Het zoeken naar lokale afwijkingen plaatst iedereen op hetzelfde niveau, zodat onregelmatigheden –oftewel potentieel gevaar- worden opgemerkt door veiligheidsmedewerkers. Door iedereen op hetzelfde niveau te plaatsen wordt etnisch profileren tegengegaan, vertrouwen opgebouwd en worden veiligheidsprocedures gebundeld.

Gerelateerde berichten

DE URBAN HUNTER EN DE BAR OF NORMALITY®

DE URBAN HUNTER EN DE BAR OF NORMALITY®

In iedere omgeving bestaat een standaard set van normen waarop we ons gedrag baseren. Bepaalde vormen van gedrag lijken niet op zijn plaats in bepaalde omgevingen en kunnen er toe leiden dat we stoppen om nog eens goed te kijken wat we zien. Search Detect...

Lees meer
TEGENGAAN VAN ETNISCH PROFILEREN

TEGENGAAN VAN ETNISCH PROFILEREN

SDR gaat etnisch profileren tegen In 2003 is de Transportation Administration Agency (TSA) begonnen met het operationeel testen van het Screening Passengers by Observation programma (SPOT) dat gebruikmaakt van gedragstechnieken om vliegtuigpassagiers te screenen....

Lees meer